Redirecció

dissabte, 23 de desembre de 2006

E-mails des de l'Olimp (esta nuestra comunidad)


E-mail d'Hefest a Zeus


De: hefest (hefest@olimp.net)
Para: Sr. zeus, president de l'escala (mr_zeus@olimp.net)
C.C: dionís@ olimp.net, posseidó@olimp.net, apol·lo@olimp.net, ares@olimp.net, artemis@olimp.net, atenea@olimp.net, hera@olimp.net, hades@olimp.net, hermes@olimp.net, deméter@olimp.net.
Asunto: Desaparició del nostre "sereno" i insomni veïnal

Primer de tot, abans de comentar-li, el petit problema que li voldria explicar m'agradaria que el meu mail no el molesti, senyor Zeus. De debò que ja sé que li molesta molt que li escrigui per posar-lo al corrent de minimietats i petites coses, que segons vostè ja puc solucionar jo mateix, que si tinc la suficient experiència per fer-ho, casi més que vostè.

No vull discutir-li cap d'aquestes afirmacions, però m'agradaria demanar-li que quan pugués es passés per la porteria del Mont Olimp, ja que el nostre vigilant de nit, el Sr. Morfeu fa dos dies que no apareix. Com podrà comprovar, això té unes conseqüències, sinó greus, força molestes per tota la comunitat de veïns.
Atentament...

Sr. Hefest
(com vostè ja sap, porter de l'edifici, que tot i ser el seu fill li diu de vostè. Ja se sap, això que et tirin muntanya avall tot just néixer "és lu que té")

PD: Com podrà comprovar, he enviat una còpia adjunta a tots els veïns de l'escala, perquè també estiguin al corrent de la situació i puguem organitzar una reunió de veïns decent tan aviat com vosté torni. Volem dormir i estem segurs que la seva autoritat ens serà indispensable. Un altre cop, a la seva disposició pel que sigui, fins i tot per recollir herències.

Passat simple

Determinants articles