Redirecció

dimarts, 11 de desembre de 2007

PressionsL'índex de pressió d'un cos sempre tendeix a ser més elevat com mes petit sigui la zona on s'ubiqui, ho diuen els manuals de física. Davant d'un espai reduït, sense amplitud de mires ni horitzons, també les persones tendim a posar-nos pressió -en aquest cas el sentit metafòric és també el literal- i marcr-nos fronteres perilloses i inútils. Quan la pressió es massa elevada i els ulls es posen, literalment, darrera del clatell val la pena deixar aire.

Aire per respirar, estirar-se, volar, allargar els braços i les cames, badallar, perdre el temps i cridar.
A vegades cal posar aire i espai enmig, per reduïr els problemes i buscar-los un nou enfoc.

Passat simple

Determinants articles